07.02.2011

Sápmi - coming soon to a theatre near you!

Samisk språk provoserer. Samiske stedsnavn provoserer. Samiske skilt som synliggjør samisk språk, samiske stedsnavn, samisk tilstedeværelse, de provoserer. Dette er ikke noe nytt, dette har vi sett før... Likevel virker det som de samiske miljøene, eller de politiske miljøene eller media, blir like overrasket hver gang dette skjer.

Nylig har flere nordnorske kommuner relansert seg på skilter med samiske navn. Hamarøy er nå også skiltet som Hápmir, Bodø som Bådåddjo. Dette har skapt reaksjoner, kanskje spesielt i Bodø, reaksjoner som overrasker redaktøren i Avisa Nordland. I Tromsø har det kommet tildels skarpe reaksjoner på forslaget om at Tromsø kommune skal bli en del av forvaltningsområdet for samisk språk - "bli en samisk kommune". Kommunepolitikere har blitt sjikanert og truet.

Etter å ha levd gjennom Finnmarkslov-debatten i Finnmark gjennom mange år blir man kanskje litt avstumpet. Noen ganger velger jeg bort avis-spalter og nett-debatter jeg vet har tildels sjikanerende innhold. Andre ganger leser jeg det for å gremmes eller underholdes av debatt-nivået. Dessverre er det sjelden det glimter til med gode, kunnskapsrike bidrag, og den samiske stemmen blir ofte overdøvet av mengden innlegg fra mot-debattanter.

Mens det stormet som verst i Finnmark fikk jeg blandede reaksjoner fra samer fra andre kanter av landet. Noen mente at Finnmark var spesielt, at slike fordommer og slik aggresjon ikke fantes i, la oss si Tromsø eller Bodø. Andre ble litt skremte ved tanke på at de samiske rettighetsprosessene ville bevege seg til deres områder etterhvert. I dag begynner konsultasjonene mellom Sametinget og Regjeringen om Samerettsutvalget II, samiske rettigheter fra Troms og sørover. Nettdebattene om samiske skilt i Bodø gir vel grunn til å si: "Brace yourselves". Her må vel aktive politikere og alle samer bare stålsette seg for det som måtte komme. Det blir neppe alltid hyggelig, og det er en kommunikasjonsutfordring av dimensjoner. Vi får velge å tro at konflikt kan bidra til positiv samfunnsutvikling og at det er like greitt at motforestillinger av ulikt slag kommer fram, og ikke bare lever i det skjulte...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar